2021eko lehenengo hiruhilabeteko ur hornidura

Ordainketa egiteko borondatezko epea: ekainak 1 - uztailak 30

2021eko lehenengo hiruhilabeteko ur hornidura zerbitzua. 

2021-05-20ean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen eta jendaurreko erakusketan dago.

Ordainketa egiteko borondatezko epea: ekainak 1 - uztailak 30

Helbideratuak ekainaren 15ean kobratuko dira kontutik.