2021eko aurrekontuaren behin behineko onarpena

Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu da iragarkia

2021/02/11an eginiko ezohiko udalbatzarrean onartu zen behin behineko izaeraz 2021eko Aurrekontu Orokorra.

2021/02/18an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta jendaurreko erakusketan egongo da 15 laneguneko epean.