2021eko Kontu Orokorra jendaurrean ikusgai

15 lan-eguneko epean jendaurreko erakusketan egongo da udaletxeko bulego orokorrean. Interesatuek erreklamazioak, erreparoak edo oharrak aurkeztu ahal izango dituzte. Barruan informazio gehiago.

 

 

Gipuzkoako Lurralde historikoko Toki Erakundeen aurrekontuari buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, 15 lan-eguneko epean jendaurreko erakusketan egongo da udaletxeko bulego orokorrean. Uztailaren 28ra arte, beraz, interesatuek erreklamazioak, erreparoak zein oharrak aurkeztu ahal izango dituzte udaletxean bertan edo esteka honen bidez.